Manifesto máis libres, máis plurais, máis iguais

A reforma da Lei Orgánica de Educación ( LOMLOE) é fortemente intervencionista, promove a restrición de dereitos e liberdades cidadás e atenta contra a pluralidade do noso sistema educativo que é clave nunha sociedade democrática.

É unha reforma que conduce cara ao dominio sistémico do Estado, dotando ás Administracións con facultades cada vez máis amplas en detrimento de as familias como primeiras educadoras dos seus fillos. A LOMLOE permite distribuír aos alumnos por centros reducindo significativamente a elección educativa dos seus pais, un dereito avalado pola Declaración Universal dos Dereitos Humanos. Invéntase un dereito á educación pública -cando o dereito recoñecido na Constitución é o dereito á educación-; enfróntaa ao modelo de educación concertada, amplamente implantado en Europa, rompendo a complementariedade de redes recollida na Constitución; devalúa o ensino da materia de Relixión na escola aplicando un laicismo impropio e pon en dúbida a supervivencia dos centros de educación especial, entre outros aspectos.

Manifiesto