FEDERACIÓN DE ANPAS DE
COLEXIOS PRIVADOS E CONCERTADOS
DE OURENSE

En defensa dos nosos dereitos como nais e pais